• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร) 1 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561

09 ก.ค. 2561 20:30

กรมวิทยาศาสตร์บริการถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร)

อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รายละเอียดวุฒิ : 1. ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางเทคโนโลยีทางอาหาร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ทางโภชนวิทยา และ 2. เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครที่แนบ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่ง ดังนี้ (1) ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อาหาร และกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ( Food Science and Food Processing ) (2) ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารในระดับอุตสาหกรรม และการควบคุมคุณภาพ ( Industrial food processing and quality control ) (3) ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ( Food Packaging Technology ) (4) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร ( Foods analysis ) (5) ความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ และอายุการเก็บของอาหาร ( Microbial organism related to food quality and shelf life ) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบ ดังนี้ (1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (2) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครที่แนบ


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอนและวิจัย (สาขาวิชาศึกษาทั่วไป) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap