• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

14 มิ.ย. 2561 09:00

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ 2 ถ.พระจันทร์ กรุงเทพฯ

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 20250 บาท

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : - ได้รับปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางด้านคอมพิวเตอร์ - มีความสามารถในด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ - มีความสามารถออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูลแบบ Relational ได้เป็นอย่างดี - มีความสามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยชุดพัฒนาโปรแกรมบนระบบ Microsoft .NET และ/หรือ JAVA - มีความสามารถใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) ระบบ Microsoft SQL Server และ/หรือ Oracle - มีความสามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลข้อมูลให้สอดคล้องกับโครงสร้างข้อมูลที่คณะฯ ต้องการ - มีความสามารถในการสื่อสาร (พูด ฟัง อ่าน เขียน) ด้วยภาษาอังกฤษได้ดี - มีความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง - มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 1. ศึกษา เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบระบบสารสนเทศตามความต้องการใช้งานของระบบสารสนเทศภายในคณะฯ 2. ออกแบบ สร้าง จัดการ ดูแล ระบบฐานข้อมูลระบบต่างๆ ที่ใช้งานภายในคณะฯ 3. พัฒนาโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดการข้อมูลและประมวลผลข้อมูลให้ตรงตามการใช้งานของคณะฯ 4. จัดทำเอกสารประกอบการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 3 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap