• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กองทัพอากาศ รับสมัคร พนักงานทางสาย 2 อัตรา

กองทัพอากาศ เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานทางสาย 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561

25 พ.ค. 2561 09:22

กองทัพอากาศกองทัพอากาศ

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานทางสาย

อัตราเงินเดือน : 10430 บาท

ประเภท : บริการ

จำนวน : 2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ม.ต้น-ม.ปลาย คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครตำแหน่ง พนักงานทางสาย เป็นเพศชาย และสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานติดตั้งสายสัญญาณทั้งที่เป็นสายเคเบิลและสายโทรศัพท์ ๒. ปฏิบัติงานติดตั้งเสาอากาศ หรือจานดาวเทียม ๓. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ (คนพิการ) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap