• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (คนพิการ) 3 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

22 พ.ค. 2561 15:45

กรมอุตุนิยมวิทยา4353 ถนนสุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (คนพิการ)

อัตราเงินเดือน : 19500 บาท

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

จำนวน : 3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายในการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง 5 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า (คนพิการ) 6 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap