• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
กรมวิชาการเกษตร รับสมัคร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561

16 พ.ค. 2561 17:17

กรมวิชาการเกษตรถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน)

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนโครงการ แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ รวบรวมข้อมูล และผลงานวิจัย ประสานงานวิชาการ ประเมิน ผลการดำเนินงาน 2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานราชการ - ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap