• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
จังหวัดนครนายก รับสมัคร พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

จังหวัดนครนายก เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

11 เม.ย. 2561 20:04

จังหวัดนครนายกสำนักงานจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก ถนนสุวรรณศร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ หรือนิติศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์หรือบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap