• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัคร นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

11 เม.ย. 2561 20:04

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ : 0-2665-3777 ต่อ 6061-6067 โทรสาร : 02-280-0427

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. จัดซื้อ - จัดจ้างพัสดุ 2. จัดซื้อ - จัดจ้างครุภัณฑ์ 3. จัดซื้อ - จัดจ้างหมวดค่าใช้สอย 4. จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 5. คำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปี 6. จัดทำแผน - ผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 7. ควบคุมดูแลวัสดุคงคลัง 8. จัดทำระบบบัญชี 3 มิติ 9. งานสารบรรณที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 3 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap