• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัคร ช่างฝีมือ 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ช่างฝีมือ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561

22 มี.ค. 2561 18:34

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประกาศรับสมัคร : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน          

ชื่อตำแหน่ง : ช่างฝีมือ

อัตราเงินเดือน : 10,180 บาท

ประเภท :

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย

รายละเอียดวุฒิ : มัธยมศึกษาตอนปลาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านช่างทั่วไป

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.พิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์ของผู้สมัครที่ตรงกับลักษณะงานที่จะจ้าง 2.ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจ ความตั้งใจ มนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพ และอื่นๆ 3.กิจกรรมอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ทักษะ/สมรรถนะ : -มีคามรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ -มีความรู้ด้านช่างทั่วไป และการซ่อมแซมเบื้องต้น


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานห้องทดลอง 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap