• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัคร พนักงานส่งเสริมการลงทุน 1 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 6) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

21 มี.ค. 2561 17:41

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 6)

อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้ 1. วิเคราะห์และจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการลงทุนและอุตสาหกรรม และแนวโน้มการลงทุน 2. จัดทำแผนการใช้งบประมาณ ติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานการใช้งบประมาณ 3. บริหารและดูแลระบบฐานข้อมูลการชักจูงการลงทุน 4. ประสานงานกับสำนักงานต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 5) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap