• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
กรมวิชาการเกษตร รับสมัคร ช่างฝีมือโรงงานชั้น 1 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงานชั้น ๑ (สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561

13 มี.ค. 2561 12:44

กรมวิชาการเกษตรถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : ช่างฝีมือโรงงานชั้น ๑ (สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม)

อัตราเงินเดือน : 11280 บาท

ประเภท : บริการ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางช่างกล ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างกลเกษตร ทางช่างเครื่องกล ทางช่างเชื่อม ทางช่างอุตสาหกรรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสร้างหรือประกอบ ชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล เครื่องต้นแบบ เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง ซ่อมแซม ดูแล และบำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องกลมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในโรงงาน ร่วมทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน ของเครื่องจักรกลในภาคสนาม และปรับปรุงแก้ไข 2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap