• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัคร พนักงานบริการ 2 อัตรา

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานบริการ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561

02 มี.ค. 2561 11:02

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน          

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการ

อัตราเงินเดือน : 11400 บาท

ประเภท :

จำนวน : 2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ม.6 หรือ ปวช.

รายละเอียดวุฒิ : ๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ๒) มีความรู้ความสามารถด้านงานบริการ เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงาน เช่น ส่งเอกสารภายในสำนักงาน บริการจัดเลี้ยง และจัดสถานที่ เป็นต้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว

ทักษะ/สมรรถนะ : -


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ส่วนกลาง) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง บรรณารักษ์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap