• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัคร นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ 11 อัตรา

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 11 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

12 ก.พ. 2561 18:49

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม75/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน : 11 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการ ทางการตลาด ทางการบัญชี หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัคร

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามประกาศรับสมัคร

ทักษะ/สมรรถนะ : -


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ (ด้านความปลอดภัยในการทำงาน) 4 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ 4 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap