• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมวิชาการเกษตร รับสมัคร ช่างซ่อมบำรุงชั้น 1 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุงชั้น 1 (ส่วนกลาง) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

09 ก.พ. 2561 15:56

กรมวิชาการเกษตรถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุงชั้น 1 (ส่วนกลาง)

อัตราเงินเดือน : 10430 บาท

ประเภท : บริการ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ม.ศ.3, ม.3, ม.6 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยม ศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนต้น (ม.3) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.6)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะช่างขั้นต้น ในการซ่อมแซม ปรับแต่ง ดัดแปลง ประกอบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ ยานพาหนะ และอุปกรณ์ ต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับ มอบหมาย วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เพชรบูรณ์) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์ (ส่วนภูมิภาค) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap