• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี) 3 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

30 ม.ค. 2561 09:52

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย75/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี)

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวน : 3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิทยาศาสตร์ภายภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การวางแผน การประสานงาน และการบริหารงานภายใต้การกำกับแนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีรายละเอียดการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 1.ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ค้นว้า วิจัยและพัฒนาระบบการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย 2.กำหนดแผนการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและประสานงานเพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อยและน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมชีวภาพ 3.ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาระบบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทรายทุกชนิดตามประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายให้มีความเหมาะสม 4.ร่วมปฏิบัติการตามมาตรห้องปฏิบัติการในการตรวจวืเคราะห์คุณภาพอ้อยและน้ำตาล 5.ร่วมปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการผลิตน้ำตาลทราย และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากอ้อยและน้ำตาลทราย 6.ร่วมวางแผนโครงการ ดำเนินการ ติดตาม และควบคุมการดำเนินการโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 7.ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 8.ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 9.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน(สสจ.หนองคาย) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเกษตร) 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap