• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัคร นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

26 ธ.ค. 2560 19:26

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300how to tell if wife has cheated signs of infidelity how women cheat

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ สำนักงาน ก.พ. รับรอง 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 3. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา 4. มีความรู้ความสามรถด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษา 5. มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน และการทำงานเป็นทีม 6. มีความรู้ความสามารถในการศึกษา จัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : http://www.personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/newsjob2612601001 วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานเขียนแผนที่ 18 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap