• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมเจ้าท่า รับสมัคร นักวิชาการสถิติ 1 อัตรา

กรมเจ้าท่า เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561

19 ธ.ค. 2560 11:05

กรมเจ้าท่า1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติ

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชา สถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์และสถิติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดเตรียมรูปแบบข้อถาม แบบประมวลผล คำนิยาม ศึกษาหามาตรฐานทางสถิติ วิเคราะห์โครงการสถิติ ของหน่วยสถิติ เพื่อให้การวางแผนงานด้านสถิติขั้นต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. จัดเตรียมคู่มือการวางแผนสุ่มตัวอย่างและการประมวลผล วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ เพื่อปรับปรุง การวางแผนการสุ่มตัวอย่างให้มีประสิทธิภาพ 3. ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง วิเคราะห์ข้อมูล แปลความ จัดทำแผนภูมิ/แผนภาพทางสถิติและนำเสนอเป็นรายงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์ 4. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ กำหนด ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆและเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เกี่ยวกับระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางด้านการปฏิบัติงานสถิติ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน 6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 4 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap