• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมเจ้าท่า รับสมัคร นักวิชาการขนส่ง 1 อัตรา

กรมเจ้าท่า เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง (ด้านนโยบายและแผน) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561

19 ธ.ค. 2560 11:05

กรมเจ้าท่า1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่ง (ด้านนโยบายและแผน)

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชา พาณิชยนาวี เศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์ วิศวกรรมขนส่ง รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พาณิชยศาสตร์หรือบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย เผยแพร่ ควบคุม และให้บริการเกี่ยวกับการขนส่ง การคมนาคมและการพาณิชยนาวี เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดโยบายเป้าหมายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจการขนส่ง การคมนาคม และการพาณิชยนาวี ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2. ปฏิบัติงานด้านการควบคุมและให้บริการ ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย พิจารณาและเสนอแนะข้อกฎหมาย วินิจฉัยข้อเท็จจริง สรุปและเสนอความเห็นด้านกฎหมายเกี่ยวกับงานด้านการขนส่งทางน้ำและที่เกี่ยวข้อง 3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 4 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap