• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัคร อาจารย์ 5 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 5 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561

18 ธ.ค. 2560 15:52

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี70 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย          

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์

อัตราเงินเดือน : ป.โท 26,250/ป.เอก 31,500 บาท

ประเภท :

จำนวน : 5 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : - ปริญญาโท- ปริญญาเอก

รายละเอียดวุฒิ : ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 อัตรา สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 อัตรา สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : อาจารย์ประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิชาความรู้ความสามารถในสาขาวิชาเอก 100 คะแนน วิชาความรู้เกี่ยวกับระเบียบในการปฏิบัติงาน 50 คะแนน สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน สอบทดลองสอน 50 คะแนน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ 50 คะแนน รวม 300 คะแนน

ทักษะ/สมรรถนะ : - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - สามารถอุทิศเวลานอกราชการได้เมื่อมีกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย - มีบุคลิกภาพและความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับความเป็นครู


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap