• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมหม่อนไหม รับสมัคร พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา

กรมหม่อนไหม เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

18 ธ.ค. 2560 15:52

กรมหม่อนไหมกรมหม่อนไหม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง

อัตราเงินเดือน : 10430 บาท

ประเภท : บริการ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสามัญ (มศ3.) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 2.มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม หรือทางอื่นที่กรมหม่อนไหมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณธงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการเกษตร และในห้องทดลอง จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ สารเคมี พันธ์ุไข่ไหม พันธุ์หม่อน และเชื้อโรคต่างๆ ที่ใช้ในการทดลอง ทำความสะอาด เครื่องมือเครื่องใช้ในการทดลอง และดูแลสถานที่ ความสะอาด ห้องปฏิบัติการ 2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง (กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ) 5 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap