• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า รับสมัคร เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า เปิดสอบ ลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561

18 ธ.ค. 2560 12:09

สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 4 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ประกาศรับสมัคร : ลูกจ้าง          

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน : 19500 บาท

ประเภท :

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาด้านคอมพิวเตอร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการวางระบบคอมพิวเตอร์และสารมนเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจของสถานศึกษานั้นภายในวันปิดรับสมัคร ( 12 ธันวาคม 2561 )

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ดูแล ตรวจสอบแก้ไขปัญSoftware ระบบNetwork ระบบServer ระบบInternet/Mail ระบบBackupฐานข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ปัญหาเกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนการประมวลผลด้งยคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้ จัดทำแผนปฏิบัติการและคำของบประมาณประจำปีที่เกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีฯ บริหารจัดการฐานข้อมูลและทะเบียนทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ ช่วยเหลือ ปฏิบัติ หรือรับผิดชอบร่วมกับตำแหน่งอื่นในงานที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของสำนักงานฯ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ใช้การสอบสัมภาษณ์ และทดสอบความรู้ในตำแหน่ง

ทักษะ/สมรรถนะ : -


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap