• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัคร นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

06 ธ.ค. 2560 16:27

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน          

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

ประเภท :

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาชาวิชาบริหารธุรกิจ สาชาวิชาเศรษฐศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -

ทักษะ/สมรรถนะ : -


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นิติกร 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap