• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมเจ้าท่า รับสมัคร นักอุทกวิทยา 1 อัตรา

กรมเจ้าท่า เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักอุทกวิทยา 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561

06 ธ.ค. 2560 16:27

กรมเจ้าท่า1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : นักอุทกวิทยา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ และ 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : https://md.thaijobjob.com/

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาอุทกวิทยา ประกอบด้วย - ความรู้เกี่ยวกับวัฏจักรน้ำ - เครื่องมือทางอุทกวิทยา - ระดับน้ำ ความลึกน้ำ กระแสน้ำ ปริมาณน้ำ - ตะกอนแขวนลอย ตะกอนท้องน้ำ - ฐานข้อมูลอุทกวิทยา - สถานีวัดระดับน้ำ 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาการสำรวจ ประกอบด้วย - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสำรวจ - เครื่องมือสำรวจ - งานวงรอบ งานระดับ - ความรู้เกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ (เบื้องต้น) แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ร่องน้ำ 3. ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน , ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553

ทักษะ/สมรรถนะ : -


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง(ด้านพาณิชยนาวี) 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap