• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร นักวิชาการช่างทันตกรรม(ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน) 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการช่างทันตกรรม(ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560

02 ธ.ค. 2560 19:54

มหาวิทยาลัยมหิดลเลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ประกาศรับสมัคร : ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์          

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการช่างทันตกรรม(ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน)

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

ประเภท :

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : 1. คุณวุฒิปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทันตกรรม 2. อายุ 25-40ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : โดยย่อ 1. เบิกจ่ายวัสดุผ่านระบบ ERP ควบคุมวัสดุครุภัณฑ์ และจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและนักศึกษาหลังปริญญา รวมถึงการตรวจรับคืน ดูแลความเรียบร้อยและส่งซ่อม เป็นต้น 2. เตรียม Mold, Model แบบต่างๆ และทำฟันด้วย Epoxy เพื่อเตรียมให้สำหรับนักศึกษาในระดับต่างๆ และสแกน Model Digital ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3. ทำทะเบียนบัญชีการส่งงานของห้องปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนและระบบค่าตอบแทนของทั้งนักศึกษาและอาจารย์ภาควิชาฯ รวมถึงการค้นหา Study Model ที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนการส่งงาน จัดทำสถิติและรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ช่วยงานการเรียนการสอนของนักศึกษาและคุมการปฏิบัติงาน Lab 5. ทำเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟัน การเทแบบพิมพ์ ให้แก่คลินิกฯ ทั้งของนักศึกษาและอาจารย์ในภาควิชาฯ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบคอมพิวเตอร์, สอบภาคปฏิบัติ, สอบสัมภาษณ์

ทักษะ/สมรรถนะ : -


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง สถาปนิก 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap