• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กองทัพอากาศ รับสมัคร ช่างโครงสร้างอากาศยาน 1 อัตรา

กองทัพอากาศ เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างโครงสร้างอากาศยาน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

02 ธ.ค. 2560 19:54

กองทัพอากาศกองทัพอากาศ

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : ช่างโครงสร้างอากาศยาน

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

ประเภท : เทคนิค

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องยนต์ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ และต้องมีใบรับรองการผ่านงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะ ของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงาน ๑. สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ตรวจและทดสอบโครงสร้างชิ้นส่วนผิวบุลำตัว และพื้นบังคับของอากาศยานที่สร้างด้วยโลหะหรือวัตถุผสม ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา ๒. ทำแบบ (Mould) และขึ้นรูปชิ้นส่วนของโครงสร้าง ๓. เตรียมวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้อง ๔. ตรวจสอบการชำรุดเสียหายเพื่อเสนอแนะการซ่อม ๕. ช่วยเหลือในการวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโครงสร้างอากาศยาน และด้านนิรภัยโรงงาน ๖. ควบคุมและดูแลการดำเนินงานและคุณภาพของงานให้เป็นตามเอกสารเทคนิค (Technical Order) ๗. ทำความสะอาดและจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ ๘. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างโครงสร้างอากาศยาน ภายใต้การควบคุมของบังคับบัญชา ๙. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กองเทคนิค กองบิน ๔๑ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560
-> เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง สถาปนิก 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap