• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กองทัพอากาศ รับสมัคร พนักงานสื่อสาร 1 อัตรา

กองทัพอากาศ เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กองเทคนิค กองบิน ๔๑ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

02 ธ.ค. 2560 19:54

กองทัพอากาศกองทัพอากาศ

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานสื่อสาร แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กองเทคนิค กองบิน ๔๑

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

ประเภท : บริการ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ม.ต้น หรือ ม.ปลาย (ม.3, ม.6) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงาน ๑. เข้าและถอดรหัส รวมทั้งดักรับข่าว ๒. เป็นพนักงานรับ-ส่ง วิทยุโทรพิมพ์ รวมทั้งช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สื่อสาร ๓. ใช้เครื่องมือสื่อสารต่อต้านและตอบโต้ทางด้านการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการสื่อสารภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา ๕. ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 41 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap