• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ  รับสมัคร นักกิจกรรมบำบัด 4 อัตรา

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เปิดสอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด 4 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

10 พ.ย. 2560 19:34

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ซ.บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข          

ชื่อตำแหน่ง : นักกิจกรรมบำบัด

อัตราเงินเดือน : 15960 บาท

ประเภท :

จำนวน : 4 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัดทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางวิชาการในการส่งเสริม ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพ ของผู้ที่มีความบกพร่องหรือพิการทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ และพัฒนาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบริหารทางกิจกรรมบำบัด การนิเทศงาน และฝึกอบรมวิชากิจกรรมบำบัด เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมบำบัดในหน่วยงานจิตเวช และหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล ( 100 คะแนน )

ทักษะ/สมรรถนะ : -


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง (ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาเอก) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap