• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
กรมวิชาการเกษตร รับสมัคร พนักงานประจำห้องทดลอง 4 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง (สวร.) 4 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

06 ต.ค. 2560 10:21

กรมวิชาการเกษตรถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง (สวร.)

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

ประเภท : บริการ

จำนวน : 4 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ม.3 , ม.6 , ม.ศ.3 , ม.ศ.5 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.๓) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือได้รับประกาศยบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.๖)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานภาคสนามและในห้องทดลอง จัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้สารเคมี เมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลองทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการทดลอง ๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ 5 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล(รพ.ธัญญารักษ์ปัตตานี) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap