• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร พนักงานธุรการ 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (โรงพยาบาลทันตกรรมมมหาจักรีสิรินธร) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560

04 ต.ค. 2560 08:55

มหาวิทยาลัยมหิดลเลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ประกาศรับสมัคร : ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์          

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานธุรการ (โรงพยาบาลทันตกรรมมมหาจักรีสิรินธร)

อัตราเงินเดือน : 11,500 ค่าครองชีพชั่วครว 785 บาท บาท

ประเภท :

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิ : 1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา คอมพิวเตอร์, การบัญชี, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด หรือ การจัดการธุรกิจ 2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความรับผิดชอบ, ขยัน, อดทน,ซื่อสัตย์, มีความระเอียดรอบคอบ และตรงต่อเวลา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. เก็บค่ารักษาพยาบาลทางทันตกรรมของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร 2. นำส่งเงินรายได้และสรุปรายได้ของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร 3. ติดตามลูกหนี้ค้างชำระค่ารักษาพยาบาลทางทันตกรรมเบื้องต้นพร้อมจัดทำเอกสารรับสภาพหนี้ของลูกหนี้ให้ครบถ้วนถูกต้อง 4. การยกเลิกการชำระเงิน (void) กรณีเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกไปเรียบร้อยแล้ว 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบข้อเขียน, สอบคอมพิวเตอร์, สอบสัมภาษณ์

ทักษะ/สมรรถนะ : -


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560
-> เปิดสอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 15 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap