• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัคร เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558

02 ต.ค. 2560 10:34

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

ประเภท : เทคนิค

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (1) สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (3) เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 2.1 งานบริการวิเคราะห์และทดสอบ 2.2 จัดทาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.3 จัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมี และควบคุมการเรียนรายวิชาปฏิบัติการชีวเคมี เคมีสาหรับ วิศวกร เคมีอื่นๆ และวิชาที่เกี่ยวข้อง 2.4 ดูแลรักษา ทาความสะอาด และตรวจสภาพเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap