• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมศุลกากร รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 8 อัตรา

กรมศุลกากร เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 8 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558

02 ต.ค. 2560 10:32

กรมศุลกากรถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน : 8 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่ างอื่ นที่ เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ใน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่าน การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. เดิม) ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัคร

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามประกาศรับสมัคร

ทักษะ/สมรรถนะ : ตามประกาศรับสมัคร


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 5 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap