• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัคร นักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ 1 อัตรา

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558

02 ต.ค. 2560 10:32

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ16 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : นักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเคมี ทางวัสดุศาสตร์ หรือทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี และเป้นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านนิวเคลียร์เคมีตามโครงการห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานในด้านต่างๆ รายละเอียดดังประกาศรับสมัครที่แนบ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวิเคราะห์และประเมินค่ากัมมันตภาพรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ ฯลฯ 2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ รายละเอียดดังประกาศรับสมัครที่แนบ

ทักษะ/สมรรถนะ : มีความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์เคมี มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปเป็นอย่างดี รายละเอียดดังประกาศรับสมัครที่แนบ


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap