• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กองทัพอากาศ รับสมัคร พนักงานราชการ 4 อัตรา

กองทัพอากาศ เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557

02 ต.ค. 2560 10:32

กองทัพอากาศกองทัพอากาศ

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานราชการ

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

ประเภท : บริการ

จำนวน : 4 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ม.ต้น - ม.ปลาย คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ 2.รับ - ส่ง เก็บ รวบรวมร่างและโต้ตอบหนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ 3.ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการและงานธุรการทั้งปวง 4.ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาคารสถานที่ 5.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานเขียนแบบ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap