• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัคร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

02 ต.ค. 2560 10:32

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น 4 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (๑) วุฒิปริญญาตรี ทางสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม (๒) มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ,Power Point (๓) มีความรู้ความเข้าใจทางด้านภาษาอังกฤษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (๑) ติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัด รวมถึงตรวจสอบควบคุม กำกับดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษ (๒) ช่วยจัดหาข้อมูลประกอบการจัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด (๓) ส่งเสริม เผยแพร่ และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๔) ประสานให้คำแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ (๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง) 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap