• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

02 ต.ค. 2560 10:32

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2. มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บไซต์ รองรับเทคโนโลยีเว็บต่างๆ และรองรับ การใช้งานกับทุกอุปกรณ์ รวมถึงเว็บเบราเซอร์บนโทรศัพท์มือถือ 3. มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม PHP, C#, JAVA 4. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล MySQL และ Oracle 5. มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบ ข้อมูลที่ได้วางแผนไว้แล้ว ทดสอบความถูกต้องของโปรแกรม แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารเทศ ให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น 6. มีความรู้ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงาน ประยุกต์ เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน 7. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 8. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบงานซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ งานติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 9. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการห้องเรียนและห้องประชุม งานบริการอินเทอร์เน็ต แก่นักศึกษา 10. สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยง และวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการให้บริการคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. งานพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และเว็บไซต์หน่วยงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. งานพัฒนาโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่น ตามที่ได้รับมอบหมาย 3. งานพัฒนาโปรแกรมอื่นๆ ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน(คนพิการ) สามารถสมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร5 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap