• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัคร นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

02 ต.ค. 2560 10:32

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หรือ สาขาวิชาโบราณคดี หรือ สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม 2. มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี การจัดการวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หรือทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 3. ผู้มีผลงาน หรือบทความทางวิชาการเกี่ยวกับทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม จะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ 4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และงานสารบรรณรับหนังสือเข้า และส่งหนังสือออก 5. มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี 6. มีความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างองค์ความรู้และฐานข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถิ่นวัฒนธรรมแอ่งสกลนคร เพื่อนำไปสู่การบริการวิชาการแก่สังคมในหอวัฒนธรรมชีวิต (พิพิธภัณฑ์) ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ที่ประสานงานภาคสนาม การจัดกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับท้องถิ่นศึกษา เทือกเขาภูพานหนองหาร ลุ่มแม่น้ำสงครามและชายขอบแม่น้ำโขง อันนำไปสู่การศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) และภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ตำแหน่ง รับสมัครถึง
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap