• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัคร นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ 2 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557

02 ต.ค. 2560 10:30

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 17,500 19,250 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน : 2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร (หรือเทคโนโลยีการอาหาร หรือเทคโนโลยีทางอาหาร) ทางพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ หรือทางการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรหรือ - สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอาหาร หรือ - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทักษะ/สมรรถนะ : ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง(ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอ่างทอง) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap