• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัคร นิติกร 2 อัตรา

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นิติกร 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557

02 ต.ค. 2560 10:30

กรมการค้าต่างประเทศ563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : นิติกร

อัตราเงินเดือน : 16,400-18,040 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน : 2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้กฎหมายในความรับผิดชอบของกรมการค้าต่างประเทศในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าค่างประเทศ 2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้กฎหมายอาญา 3. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครองและการดำเนินคดีปกครอง 4. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 5. ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)

ทักษะ/สมรรถนะ : ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 4 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556
-> เปิดสอบ ตำแหน่ง รับสมัครถึง
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap