• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมหม่อนไหม รับสมัคร พนักงานประจำห้องทดลอง 2 อัตรา

กรมหม่อนไหม เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

02 ต.ค. 2560 10:30

กรมหม่อนไหมกรมหม่อนไหม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง

อัตราเงินเดือน : 9,110 บาท

ประเภท : บริการ

จำนวน : 2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนตอนปลาย หรือเทียบเท่า คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาคสนามด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และในห้องทดลอง จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้สารเคมี พันธุ์หม่อน พันธุ์ไหม พันธุ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลอง ทำความสะอาดเครื่องใช้ในการทดลอง 2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง (สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 4 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap