• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมหม่อนไหม รับสมัคร เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา

กรมหม่อนไหม เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556

02 ต.ค. 2560 10:30

กรมหม่อนไหมกรมหม่อนไหม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ

อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท

ประเภท : บริการ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ : - การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) ทุกขั้นตอน - จัดทำทะเบียนข้อมูลหลักผู้ขาย/ติดต่อประสานผู้ขาย - จัดทำเอกสารสอบราคา ทุกขั้นตอน - ดำเนินการออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ตามรายงานที่ได้รับอนุมัติ - จัดทำทะเบียนคุมสัญญา/รายงานขอซื้อขอจ้าง/หลักประกันสัญญา และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ วปอ.สปท. 4 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap