• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัคร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560

22 ก.ย. 2560 12:50

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ : 0-2665-3777 ต่อ 6061-6067 โทรสาร : 02-280-0427

ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย          

ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 18750 บาท

ประเภท :

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา ประเมินราคางานก่อสร้าง

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : การวิเคราะห์โครงสร้าง การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก การออกแบบฐานราก ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บริหารงานก่อสร้าง

ทักษะ/สมรรถนะ : ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560
-> เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap