• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัคร นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

14 ก.ย. 2560 18:40

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ทางสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ หรืออักษรศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. จัดทำ วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปประเด็นข่าว การศึกษาหนังสือพิมพ์รายวัน เสนอผู้บริหาร ๒. ร่วมดำเนินการผลิตสื่อโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียง และสิ่งพิมพ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ ๓. ติดต่อประสานงานกับบุคคล และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ๔. ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ๕.ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap