• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัคร กลุ่มเทคนิค 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง กลุ่มเทคนิค 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

14 ก.ย. 2560 18:40

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : กลุ่มเทคนิค

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

ประเภท : เทคนิค

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (3) เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. งานบริการวิเคราะห์และทดสอบ 2. จัดทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมี และควบคุมการเรียนรายวิชาปฏิบัติการชีวเคมี เคมีสำหรับวิศวกร เคมีอื่นๆ และวิชาที่เกี่ยวข้อง 4. ดูแลรักษา ทำความสะอาด และตรวจสภาพเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เว็บไซต์ : www.sci.rmutt.ac.th/14213
Tag: หางานกลุ่มเทคนิค,หางานปวส.,หางานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap