• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมหม่อนไหม รับสมัคร ช่างไหม 1 อัตรา

กรมหม่อนไหม เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างไหม 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

14 ก.ย. 2560 18:39

กรมหม่อนไหมกรมหม่อนไหม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : ช่างไหม

อัตราเงินเดือน : 37,680 บาท

ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในงานที่จะต้องปฏิบัติเกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือปริญญาโท 12 ปี หรือปริญญาเอก 10 ปี หรือ 2. มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 15 ปี และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการหม่อนไหม ทั้งนี้ ประสบการณ์ที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ จะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะ ผลงาน ผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นที่ประจักษ์ โดยมีผลงานซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะปฏิบัติอย่างน้อย 2 ชิ้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเส้นไหม การทดสอบคุณภาพรังไหม การตรวจสอบคุณภาพเส้นไหม และเทคโนโลยีการสาวไหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเว้นไหมที่มีคุณภาพ 2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาการผลิตเครื่องสาวไหม อุปกรณ์ต้นแบบในการสาวไหมเพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมมีเครื่องมือในการผลิตเส้นไหมอย่างมีคุณภาพ ตรงมาตรฐาน และมีราคาถูก 3. ให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ทางวิชาการเทคโนโลยีการผลิตเส้นไหม เทคโนโลยีการสาวไหม และการพัฒนาเครื่องสาวไหม แก่เกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐและเอกชน 4. เป็นผู้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ด้านเทคโนโลยีการผลิตเส้นไหมและการสาวไหม เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์หม่อนไหม 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างอิเลคทรอนิคส์ (เพิ่มเติม) 6 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap