• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

14 ก.ย. 2560 18:39

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. เป็นผู้ช่วยในการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ การบริหาร การบริหารงบประมาณ การตรวจสอบ การดำเนินงานการบริหารงานด้านอื่นๆ ๒. เป็นผู้ช่วยติดตามผลการตรวจสอบ ตามที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓. ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap