• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน

งานราชการ

รับสมัครงาน นักวิชาการแรงงาน

7 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 16 วัน

รับสมัครงาน พยาบาลวิชาชีพ,นักวิชาการพัสดุ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

9 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 - 19,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 8 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการแรงงาน

14 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 - 19,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานประกันสังคม เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 16 วัน

รับสมัครงาน อาจารย์

เมื่อวาน เวลา 18:00| วุฒิ: ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 30 วัน

รับสมัครงาน นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

เมื่อวาน เวลา 15:00 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 19,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 36 วัน

รับสมัครงาน พนักงานภาษีสรรพากร

เมื่อวาน เวลา 14:30 | อัตราเงินเดือน 11,280 - 19,500 | วุฒิ: ปวช.

กรมสรรพากร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 59 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 22 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร

เมื่อวาน เวลา 14:30 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 19,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมสรรพากร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 22 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

เมื่อวาน เวลา 14:30 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 19,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 8 วัน

รับสมัครงาน พนักงานผู้ช่วยประมง

เมื่อวาน เวลา 14:00 | อัตราเงินเดือน 10,430 - 19,500 | วุฒิ: ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น

กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 15 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ

เมื่อวาน เวลา 14:00 | อัตราเงินเดือน 11,280 - 19,500 | วุฒิ: ปวช.

กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 16 วัน

รับสมัครงาน อาจารย์

เมื่อวาน เวลา 11:30 | อัตราเงินเดือน 31,500 - 19,500 | วุฒิ: ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 57 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการแรงงาน

เมื่อวาน เวลา 10:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 19,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 16 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการสหกรณ์

วันจันทร์ เวลา 17:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 19,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 2 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

วันจันทร์ เวลา 16:30 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 19,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน พนักงานพิทักษ์ป่า

วันจันทร์ เวลา 15:00 | อัตราเงินเดือน 11,280 - 19,500 | วุฒิ: มีความรู้ความชำนาญประสบการณ์ในงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า

กรมป่าไม้ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันจันทร์ เวลา 15:00 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 19,500 | วุฒิ: ปวส.

กรมป่าไม้ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน(รพ.อ่างทอง)

วันจันทร์ เวลา 15:00 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 8 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการป่าไม้

วันจันทร์ เวลา 15:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 12,650 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมป่าไม้ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วันจันทร์ เวลา 15:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 12,650 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมป่าไม้ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน นายช่างสำรวจ

วันจันทร์ เวลา 15:00 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมป่าไม้ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน ช่างสำรวจ

วันจันทร์ เวลา 15:00 | อัตราเงินเดือน 11,280 - 12,650 | วุฒิ: ปวช.

กรมป่าไม้ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน พนักงานพิทักษ์ป่า

วันจันทร์ เวลา 15:00 | อัตราเงินเดือน 11,280 - 12,650 | วุฒิ: ปวช.

กรมป่าไม้ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

วันจันทร์ เวลา 14:30 | อัตราเงินเดือน 19,000 - 12,650 | วุฒิ: ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน นักวัดผลการศึกษา

วันจันทร์ เวลา 14:30 | อัตราเงินเดือน 17,400 - 12,650 | วุฒิ: ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน(รพ.อ่างทอง)

วันจันทร์ เวลา 14:30 | อัตราเงินเดือน 9,400 - 10,340 | วุฒิ: ปวช.

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 8 วัน

เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>>


jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap