• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน

งานราชการ

รับสมัครงาน นักวิชาการพัสดุ

9 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน นักจัดการงานทั่วไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน นักประชาสัมพันธ์

9 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

9 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 25 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

9 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 25 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการพัสดุ

9 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 28 วัน

รับสมัครงาน พนักงานธุรการ

9 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 12,990 | วุฒิ: ปวส.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 19 วัน

รับสมัครงาน นายช่างเทคนิค

9 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 12,990

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 19 วัน

รับสมัครงาน ช่างฝีมือ

9 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 10,180 | วุฒิ: มัธยมศึกษาตอนปลาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 19 วัน

รับสมัครงาน พนักงานห้องทดลอง

9 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 10,180 | วุฒิ: มัธยมศึกษาตอนปลาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 28 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

9 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650

กรมที่ดิน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 8 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 34 วัน

รับสมัครงาน นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

9 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 9,400 - 12,650

กรมที่ดิน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 99 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 3 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

9 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงบประมาณ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 34 วัน

รับสมัครงาน พนักงานส่งเสริมการลงทุน

เมื่อวาน เวลา 17:41 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 12,650 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน พนักงานส่งเสริมการลงทุน

เมื่อวาน เวลา 17:41 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 12,650 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

เมื่อวาน เวลา 17:41 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 12,650 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการพัสดุ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวาน เวลา 17:41 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 12,650 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

เมื่อวาน เวลา 17:41 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 12,650 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

รับสมัครงาน พนักงานสนับสนุนการลงทุน

เมื่อวาน เวลา 17:41 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน พนักงานส่งเสริมการลงทุน

เมื่อวาน เวลา 17:41 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 12,650 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน พนักงานส่งเสริมการลงทุน

เมื่อวาน เวลา 17:41 | อัตราเงินเดือน 21,000 - 12,650 | วุฒิ: ปริญญาโท

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 41 วัน

รับสมัครงาน พนักงานส่งเสริมการลงทุน

เมื่อวาน เวลา 17:41 | อัตราเงินเดือน 21,000 - 12,650 | วุฒิ: ปริญญาโท

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน พนักงานส่งเสริมการลงทุน

เมื่อวาน เวลา 17:41 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 12,650 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เมื่อวาน เวลา 07:19 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 12,650 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 7 วัน

รับสมัครงาน พนักงนบริหารทั่วไป(ครู)

เมื่อวาน เวลา 07:19 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 12,650 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 19 วัน

เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>>


jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap