• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน

งานราชการ

รับสมัครงาน พยาบาลวิชาชีพ,สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

16 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 19,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 14 วัน

รับสมัครงาน พนักงานช่วยเหลือคนไข้,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

16 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 10,430 | วุฒิ: มัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 5 วัน

รับสมัครงาน พนักงานการเงินและบัญชี

17 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 11,280

กรมสรรพสามิต เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 14 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 14 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

22 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 21 วัน

รับสมัครงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เมื่อวาน เวลา 18:30 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 21,000

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 0 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 14 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

วันอังคาร เวลา 17:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 21,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 21 วัน

รับสมัครงาน พนักงานฝ่ายศิลป์

วันอังคาร เวลา 14:00 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 21,000

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 20 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริการ

วันอังคาร เวลา 08:00 | อัตราเงินเดือน 11,300 - 21,000 | วุฒิ: ม.ต้น

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 7 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการพัฒนาคุษณภาพ

วันอังคาร เวลา 07:30 | อัตราเงินเดือน 19,500 - 21,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 17 วัน

รับสมัครงาน ดังรายละเอียดแนบ

วันจันทร์ เวลา 19:00 | อัตราเงินเดือน 19,500 - 21,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดสอบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 15 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 7 วัน

รับสมัครงาน ดังรายละเอียดแนบ

วันจันทร์ เวลา 19:00 | อัตราเงินเดือน 19,500 - 21,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดสอบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 15 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 7 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

วันจันทร์ เวลา 17:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 21,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการสาธารณสุข,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

วันจันทร์ เวลา 16:30 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 21,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 4 วัน

รับสมัครงาน พนักงานช่วยเหลือคนไข้,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

วันจันทร์ เวลา 16:00 | อัตราเงินเดือน 10,430 - 21,000

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 5 วัน

รับสมัครงาน นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

วันจันทร์ เวลา 15:30 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการศึกษา/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วันจันทร์ เวลา 15:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561     สมัครวันนี้วันสุดท้าย

รับสมัครงาน นิติกร

วันจันทร์ เวลา 14:30 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมพลศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

วันจันทร์ เวลา 12:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 7 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

14 ก.ย. 2561 17:30 | อัตราเงินเดือน 11,280 - 13,800

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 7 วัน

รับสมัครงาน พนักงานช่วยเหลือคนไข้

14 ก.ย. 2561 11:30 | อัตราเงินเดือน 7,590 - 13,800 | วุฒิ: ม.ต้น/ม.ปลาย

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 20 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 40 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริการ(ขับรถยนต์)

14 ก.ย. 2561 11:30 | อัตราเงินเดือน 7,590 - 13,800 | วุฒิ: ความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 40 วัน

รับสมัครงาน นักทรัพยากรบุคคล

14 ก.ย. 2561 11:30 | อัตราเงินเดือน 13,300 - 13,800 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 40 วัน

รับสมัครงาน พนักงานช่วยเหลือคนไข้

14 ก.ย. 2561 11:30 | อัตราเงินเดือน 7,590 - 13,800 | วุฒิ: ม.ต้น

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 20 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 40 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน

14 ก.ย. 2561 10:30 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมธนารักษ์ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 5 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 20 วัน

เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>>


jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap