หางาน

รับสมัครงาน นักเทคนิคการแพทย์

วันเสาร์ เวลา 21:16 | อัตราเงินเดือน 19,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

รับสมัครงาน นักจัดการงานทั่วไป

วันเสาร์ เวลา 21:16 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

รับสมัครงาน นักโภชนาการ

วันเสาร์ เวลา 21:16 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

รับสมัครงาน นักวิเทศสัมพันธ์

วันเสาร์ เวลา 21:16 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

วันเสาร์ เวลา 21:16 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการเงินเเละบัญชี(งานคลัง)

วันเสาร์ เวลา 21:16 | อัตราเงินเดือน 19,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตเเพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 22 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการ

วันเสาร์ เวลา 21:16

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดสอบคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 8 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ

วันเสาร์ เวลา 21:16 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 29 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ

วันเสาร์ เวลา 21:16 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 29 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ

วันเสาร์ เวลา 21:16 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 29 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ

วันเสาร์ เวลา 21:16 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 29 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ

วันเสาร์ เวลา 21:16 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 29 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ

วันเสาร์ เวลา 21:16 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 29 วัน

รับสมัครงาน นักวิเทศสัมพันธ์

วันเสาร์ เวลา 21:16 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน พนักงานแปลภาษา

วันเสาร์ เวลา 21:16 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน พนักงานจัดทำวารสารและสิ่งพิมพ์

วันเสาร์ เวลา 21:16 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน แพทย์แผนไทย

วันเสาร์ เวลา 21:16 | อัตราเงินเดือน 19,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

วันเสาร์ เวลา 21:16 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันเสาร์ เวลา 21:16 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 30 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันเสาร์ เวลา 21:16 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 30 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

วันเสาร์ เวลา 21:16 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 29 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

วันเสาร์ เวลา 21:16 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบงานราชการ จำนวน 5 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 29 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดี เวลา 17:13 | อัตราเงินเดือน 10,840 - 11,930 | วุฒิ: ปวส.

กรมการแพทย์ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 4 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดี เวลา 17:13 | อัตราเงินเดือน 10,840 - 11,930 | วุฒิ: ปวส.

กรมการแพทย์ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 4 วัน

รับสมัครงาน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

วันพฤหัสบดี เวลา 17:13 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมการแพทย์ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 4 วัน

เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>>


jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved.