• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน

งานราชการ

รับสมัครงาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

29 นาทีที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 27,130

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 43 วัน

รับสมัครงาน นายช่างเทคนิค,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,พยาบาลวิชาชีพ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

59 นาทีที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 13,800 - 19,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 18 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

1 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 15,000 - 19,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ จำนวน 6 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 15 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานประมง

วันศุกร์ เวลา 16:00 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 19,500 | วุฒิ: ปวส.

กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 15 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานประมง

วันศุกร์ เวลา 16:00 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 19,500 | วุฒิ: ปวส.

กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 15 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

วันศุกร์ เวลา 16:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 19,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 22 วัน

รับสมัครงาน อาจารย์

วันศุกร์ เวลา 16:00 | อัตราเงินเดือน 31,500 - 19,500 | วุฒิ: ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 25 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการ

วันพฤหัสบดี เวลา 17:30 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 19,500 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าพนักงานพัสดุ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันพฤหัสบดี เวลา 17:00 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 8 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

วันพฤหัสบดี เวลา 16:00 | อัตราเงินเดือน 21,000 - 18,000 | วุฒิ: ปริญญาโท

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

วันพฤหัสบดี เวลา 16:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน พนักงานผังเมือง

วันพฤหัสบดี เวลา 15:00 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 18,000 | วุฒิ: ปวส.

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 17 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการเกษตร

วันพฤหัสบดี เวลา 15:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมหม่อนไหม เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 1 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

วันพฤหัสบดี เวลา 11:30 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดี เวลา 10:30 | อัตราเงินเดือน 9,400 - 10,340 | วุฒิ: ปวช.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 16 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 28 วัน

รับสมัครงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดี เวลา 10:30 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 28 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดี เวลา 10:30 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 28 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดี เวลา 10:30 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 28 วัน

รับสมัครงาน นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดี เวลา 10:30 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 28 วัน

รับสมัครงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดี เวลา 10:30 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 16 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 28 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดี เวลา 10:00 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 30 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 28 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดี เวลา 10:00 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 28 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันพฤหัสบดี เวลา 10:00 | อัตราเงินเดือน 1,500,016,500 - 12,650 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 28 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

วันพฤหัสบดี เวลา 10:00 | อัตราเงินเดือน 1,500,016,500 - 12,650 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 28 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

วันพฤหัสบดี เวลา 10:00 | อัตราเงินเดือน 1,500,016,500 - 12,650 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 28 วัน

เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>>


jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap