• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน

งานราชการ

รับสมัครงาน พนักงานสถานที่

21 พ.ย. 2561 12:00 | อัตราเงินเดือน 8,690 | วุฒิ: ประถมศึกษาตอนต้น

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561     สมัครวันนี้วันสุดท้าย

รับสมัครงาน บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

21 พ.ย. 2561 07:00 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 15 วัน

รับสมัครงาน นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

20 พ.ย. 2561 15:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 15 วัน

รับสมัครงาน นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

20 พ.ย. 2561 15:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 15 วัน

รับสมัครงาน นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

20 พ.ย. 2561 15:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 15 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน

20 พ.ย. 2561 15:30 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 15 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

19 พ.ย. 2561 15:00 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 5 วัน

รับสมัครงาน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

16 พ.ย. 2561 10:00 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561     สมัครวันนี้วันสุดท้าย

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

15 พ.ย. 2561 16:30 | อัตราเงินเดือน 19,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 1 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

15 พ.ย. 2561 16:30 | อัตราเงินเดือน 19,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 1 วัน

รับสมัครงาน นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

14 พ.ย. 2561 17:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 1 วัน

รับสมัครงาน วิศวกรปฏิบัติการ

14 พ.ย. 2561 17:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 1 วัน

รับสมัครงาน วิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ

14 พ.ย. 2561 17:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 1 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการสถิติ

14 พ.ย. 2561 14:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมการแพทย์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 5 วัน

รับสมัครงาน นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ

17 ต.ค. 2561 14:30 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เปิดสอบงานราชการ จำนวน 30 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 15 วัน

รับสมัครงาน นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ

17 ต.ค. 2561 14:30 | อัตราเงินเดือน 21,000 - 23,100 | วุฒิ: ปริญญาเอก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เปิดสอบงานราชการ จำนวน 30 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 15 วัน

เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>>


jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap