• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน

งานราชการ

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานการเกษตร

10 นาทีที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมชลประทาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

10 นาทีที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมชลประทาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการ

10 นาทีที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมชลประทาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการ

10 นาทีที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมชลประทาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานอุทกวิทยา

10 นาทีที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมชลประทาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการศึกษาพิเศษ

1 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมการแพทย์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

รับสมัครงาน พนักงานประจำสำนักงาน

5 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 11,280

กรมสรรพสามิต เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 17 วัน

รับสมัครงาน พนักงานการเงินและบัญชี

5 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 11,280

กรมสรรพสามิต เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 17 วัน

รับสมัครงาน วิศวกรโยธา,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

7 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 19,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

วันอาทิตย์ เวลา 12:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 15 วัน

รับสมัครงาน พนักงานส่งเสริมการลงทุน

วันศุกร์ เวลา 16:30 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการพาณิชย์

วันศุกร์ เวลา 16:30 | อัตราเงินเดือน 21,000 | วุฒิ: ปริญญาโท

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 24 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการพาณิชย์

วันศุกร์ เวลา 16:00 | อัตราเงินเดือน 21,000 | วุฒิ: ปริญญาโท

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 24 วัน

รับสมัครงาน นักบิน

วันศุกร์ เวลา 16:00| วุฒิ: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันศุกร์ เวลา 14:30 | อัตราเงินเดือน 14,490 | วุฒิ: ปวส.

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 8 วัน

รับสมัครงาน นักวิชการโสตทัศนศึกษา

วันศุกร์ เวลา 10:00 | อัตราเงินเดือน 15,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 20 วัน

รับสมัครงาน ผู้ช่วยทันตเเพทย์

11 ต.ค. 2561 17:30 | อัตราเงินเดือน 9,400 | วุฒิ: ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตเเพทย์

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 21 วัน

รับสมัครงาน พนักงานขับรถยนต์

11 ต.ค. 2561 17:30 | อัตราเงินเดือน 7,620 - 9,300 | วุฒิ: ป.6

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบพนักงานเงินรายได้ประเภทประจำ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 15 วัน

รับสมัครงาน ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

11 ต.ค. 2561 17:00 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 9,300 | วุฒิ: ปวส.

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 17 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการพัสดุ

11 ต.ค. 2561 14:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 9,300 | วุฒิ: ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 20 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ

11 ต.ค. 2561 10:30 | อัตราเงินเดือน 10,430 - 9,300 | วุฒิ: มัธยมศึกษาตอนปลาย

กรมการปกครอง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน วิศวกรไฟฟ้า

11 ต.ค. 2561 07:30 | อัตราเงินเดือน 22,750 - 9,300 | วุฒิ: ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 31 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

11 ต.ค. 2561 07:30 | อัตราเงินเดือน 19,500 - 9,300 | วุฒิ: ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 1 วัน

รับสมัครงาน วิศวกรโยธา,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

10 ต.ค. 2561 16:30 | อัตราเงินเดือน 19,500 - 9,300 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 31 วัน

รับสมัครงาน นักวิเคราะห์นโยบานและแผน

10 ต.ค. 2561 16:30 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 9,300 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>>


jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap