หางาน

รับสมัครงาน นักวิชาการแรงงาน

วันพฤหัสบดี เวลา 16:36 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 5 วัน

รับสมัครงาน อาจารย์

วันพฤหัสบดี เวลา 16:36 | อัตราเงินเดือน 31,500

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 68 วัน

รับสมัครงาน นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดี เวลา 16:36 | อัตราเงินเดือน 10,500 | วุฒิ: ปวส.

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 22 วัน

รับสมัครงาน คีตศิลปินปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดี เวลา 16:36 | อัตราเงินเดือน 15,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 22 วัน

รับสมัครงาน ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดี เวลา 16:36 | อัตราเงินเดือน 15,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 22 วัน

รับสมัครงาน ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดี เวลา 16:36 | อัตราเงินเดือน 15,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 22 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการพัสดุ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

วันพฤหัสบดี เวลา 16:36 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 9 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการแรงงาน

วันพฤหัสบดี เวลา 16:36 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการแรงงาน

วันพฤหัสบดี เวลา 16:36 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 5 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)

16 ม.ค. 2561 16:17 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน พนักงานไฟฟ้า

16 ม.ค. 2561 16:17 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

รับสมัครงาน พนักงานธุรการ

16 ม.ค. 2561 16:17 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารงานทั่วไป

16 ม.ค. 2561 16:17 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

รับสมัครงาน ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

16 ม.ค. 2561 16:17 | อัตราเงินเดือน 11,500

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 15 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ

16 ม.ค. 2561 16:17 | อัตราเงินเดือน 11,280 | วุฒิ: ปวช.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ

16 ม.ค. 2561 16:17 | อัตราเงินเดือน 11,280 | วุฒิ: ปวช.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

16 ม.ค. 2561 16:17 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

16 ม.ค. 2561 16:17 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 5 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการแรงงาน

16 ม.ค. 2561 16:17 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

16 ม.ค. 2561 16:17 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

15 ม.ค. 2561 11:48 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมศุลกากร เปิดสอบงานราชการ จำนวน 6 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 19 วัน

รับสมัครงาน พนักงานราชการ

15 ม.ค. 2561 11:48 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 3 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการพัสดุ

13 ม.ค. 2561 11:10 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

13 ม.ค. 2561 11:10 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

13 ม.ค. 2561 11:10 | อัตราเงินเดือน 12,510 - 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 5 วัน

เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>>


jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved.