• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน

งานราชการ

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน พนักงสนช่วยการพยาบาล

9 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 10,430 | วุฒิ: ปวส.

กรมการแพทย์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 9 วัน

รับสมัครงาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

9 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 19,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมการแพทย์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 9 วัน

รับสมัครงาน นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

10 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 37 วัน

รับสมัครงาน นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

10 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 37 วัน

รับสมัครงาน นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

10 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 37 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน

10 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 37 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการพัสดุ

13 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 15,000 - 12,650 | วุฒิ: ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 21 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 - 12,650 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

เมื่อวาน เวลา 15:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

เมื่อวาน เวลา 15:00 | อัตราเงินเดือน 21,000 - 23,100 | วุฒิ: ปริญญาเอก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

เมื่อวาน เวลา 15:00 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 27 วัน

รับสมัครงาน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

เมื่อวาน เวลา 15:00 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

เมื่อวาน เวลา 15:00 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน พนักงานประจำสำนักงาน(สมัครได้ที่สำนักงานพื้นที่ตามประกาศ)

เมื่อวาน เวลา 14:30 | อัตราเงินเดือน 11,280 - 19,250

กรมสรรพสามิต เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 9 วัน

รับสมัครงาน พนักงานประจำสำนักงานและพนักงานการเงินและบัญชี(สมัครได้ที่สำนักงานพื้นที่ตามประกาศ)

เมื่อวาน เวลา 13:00 | อัตราเงินเดือน 11,280 - 19,250

กรมสรรพสามิต เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 9 วัน

รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกร

เมื่อวาน เวลา 11:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 6 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 20 วัน

รับสมัครงาน นักจัดการงานทั่วไป

เมื่อวาน เวลา 11:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 5 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 20 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการเงินและบัญชี

เมื่อวาน เวลา 11:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 5 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 20 วัน

รับสมัครงาน ช่างฝีมือโรงงานชั้น

เมื่อวาน เวลา 10:30 | อัตราเงินเดือน 11,280 - 19,250 | วุฒิ: ปวช.

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 20 วัน

รับสมัครงาน นักสังคมสงเคราะห์

วันอาทิตย์ เวลา 14:00 | อัตราเงินเดือน 19,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     สมัครวันนี้วันสุดท้าย

รับสมัครงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันอาทิตย์ เวลา 14:00 | อัตราเงินเดือน 19,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     สมัครวันนี้วันสุดท้าย

รับสมัครงาน วิศวกรไฟฟ้า

16 พ.ย. 2561 16:00 | อัตราเงินเดือน 22,750 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 16 วัน

รับสมัครงาน พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

16 พ.ย. 2561 15:00 | อัตราเงินเดือน 10,430 - 19,250 | วุฒิ: ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่

จังหวัดกาญจนบุรี เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 2 วัน

รับสมัครงาน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

16 พ.ย. 2561 10:00 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 22 วัน

เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>>


jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap