• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน

งานราชการ

รับสมัครงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

14 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 29 วัน

รับสมัครงาน พนักงานช่วยเหลือคนไข้,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

14 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 10,430 - 16,500 | วุฒิ: ไม่ต่ำกว่า

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 15 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน นักจัดการงานทั่วไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 14 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)

21 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประมง

21 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 11,280 - 16,500 | วุฒิ: ปวช.

กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานประมง

21 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 13,800 - 16,500 | วุฒิ: ปวส.

กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 15 วัน

รับสมัครงาน นักภูมิศาสตร์

21 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 15 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน พนักงานช่วยการพยาบาล

21 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 10,430 - 16,500 | วุฒิ: ปวช.

กรมการแพทย์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 1 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ

วันอังคาร เวลา 06:44

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 21 วัน

รับสมัครงาน ช่างเทคนิค

วันอังคาร เวลา 06:44 | อัตราเงินเดือน 14,950 - 16,500 | วุฒิ: ปวส.

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 21 วัน

รับสมัครงาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

วันอังคาร เวลา 06:44 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมอนามัย เปิดสอบงานราชการ จำนวน 7 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 8 วัน

รับสมัครงาน นายแพทย์ปฏิบัติการ

วันอังคาร เวลา 06:44 | อัตราเงินเดือน 21,000 - 23,780 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมอนามัย เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 8 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

วันอังคาร เวลา 06:44 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 23,780 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 8 วัน

รับสมัครงาน ช่างโลหะ

วันอังคาร เวลา 06:44 | อัตราเงินเดือน 11,280 - 23,780 | วุฒิ: ปวช.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน ช่างเครื่องกล

วันอังคาร เวลา 06:44 | อัตราเงินเดือน 11,280 - 23,780 | วุฒิ: ปวช.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

วันอังคาร เวลา 06:44 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 23,780 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน ผู้ช่วยทันตแพทย์

วันอังคาร เวลา 06:44 | อัตราเงินเดือน 11,280 - 23,780 | วุฒิ: ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน นักการแพทย์แผนจีน

วันอังคาร เวลา 06:44 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 23,780 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานสัตวบาล

วันอังคาร เวลา 06:44 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 23,780

กรมปศุสัตว์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 1 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วันอังคาร เวลา 06:44 | อัตราเงินเดือน 19,500 - 23,780 | วุฒิ: ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 21 วัน

รับสมัครงาน นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

วันอังคาร เวลา 06:44 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมอนามัย เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 8 วัน

รับสมัครงาน นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

วันอังคาร เวลา 06:44 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมอนามัย เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 8 วัน

รับสมัครงาน พนักงานธุรการ(ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว)

20 เม.ย. 2561 23:01 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 16,500 | วุฒิ: ปวส.

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>>


jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap