• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน

งานราชการ

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

16 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

16 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 25 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการพัสดุ

วันพฤหัสบดี เวลา 18:34 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน นักจัดการงานทั่วไป

วันพฤหัสบดี เวลา 18:34 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน นักประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี เวลา 18:34 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

วันพฤหัสบดี เวลา 18:34 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 24 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

วันพฤหัสบดี เวลา 18:34 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 24 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการพัสดุ

วันพฤหัสบดี เวลา 18:34 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 27 วัน

รับสมัครงาน พนักงานธุรการ

วันพฤหัสบดี เวลา 18:34 | อัตราเงินเดือน 12,990 | วุฒิ: ปวส.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 18 วัน

รับสมัครงาน นายช่างเทคนิค

วันพฤหัสบดี เวลา 18:34 | อัตราเงินเดือน 12,990

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 18 วัน

รับสมัครงาน ช่างฝีมือ

วันพฤหัสบดี เวลา 18:34 | อัตราเงินเดือน 10,180 | วุฒิ: มัธยมศึกษาตอนปลาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 18 วัน

รับสมัครงาน พนักงานห้องทดลอง

วันพฤหัสบดี เวลา 18:34 | อัตราเงินเดือน 10,180 | วุฒิ: มัธยมศึกษาตอนปลาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 27 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดี เวลา 18:34 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650

กรมที่ดิน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 8 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 33 วัน

รับสมัครงาน นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดี เวลา 18:34 | อัตราเงินเดือน 9,400 - 12,650

กรมที่ดิน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 99 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 2 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดี เวลา 18:34 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงบประมาณ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 33 วัน

รับสมัครงาน พนักงานส่งเสริมการลงทุน

วันพุธ เวลา 17:41 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 12,650 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

รับสมัครงาน พนักงานส่งเสริมการลงทุน

วันพุธ เวลา 17:41 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 12,650 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

วันพุธ เวลา 17:41 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 12,650 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการพัสดุ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

วันพุธ เวลา 17:41 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 12,650 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

วันพุธ เวลา 17:41 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 12,650 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 9 วัน

รับสมัครงาน พนักงานสนับสนุนการลงทุน

วันพุธ เวลา 17:41 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

รับสมัครงาน พนักงานส่งเสริมการลงทุน

วันพุธ เวลา 17:41 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 12,650 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

รับสมัครงาน พนักงานส่งเสริมการลงทุน

วันพุธ เวลา 17:41 | อัตราเงินเดือน 21,000 - 12,650 | วุฒิ: ปริญญาโท

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 40 วัน

รับสมัครงาน พนักงานส่งเสริมการลงทุน

วันพุธ เวลา 17:41 | อัตราเงินเดือน 21,000 - 12,650 | วุฒิ: ปริญญาโท

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

รับสมัครงาน พนักงานส่งเสริมการลงทุน

วันพุธ เวลา 17:41 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 12,650 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>>


jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap