• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน

งานราชการ

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

15 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 14 วัน

รับสมัครงาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(รพ.สวรรค์ประชารักษ์)

15 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบงานราชการ จำนวน 35 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(รพ.กบินทร์บุรี)

15 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบงานราชการ จำนวน 14 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 5 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

17 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 41 วัน

รับสมัครงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

17 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 10,840 - 11,930

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 41 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

17 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมพลศึกษา เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

17 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 30 วัน

รับสมัครงาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(สสจ.ระยอง)

21 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบงานราชการ จำนวน 58 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 9 วัน

รับสมัครงาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(สสจ.สุพรรณบุรี)

22 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบงานราชการ จำนวน 24 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 5 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

22 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ(สสจ.สระบุรี)

22 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 5 วัน

รับสมัครงาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(สสจ.สระบุรี)

22 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบงานราชการ จำนวน 16 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 5 วัน

รับสมัครงาน นักรังสีการแพทย์

23 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 19,500 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 16 วัน

รับสมัครงาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

10 ส.ค. 2561 16:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

จังหวัดสมุทรสาคร เปิดสอบงานราชการ จำนวน 43 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 5 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการเงินและบัญชี

10 ส.ค. 2561 16:30 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 26 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

10 ส.ค. 2561 15:30 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(รพ.กระทุ่มแบน)

10 ส.ค. 2561 14:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบงานราชการ จำนวน 9 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 5 วัน

รับสมัครงาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

10 ส.ค. 2561 12:00 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

จังหวัดสมุทรสาคร เปิดสอบงานราชการ จำนวน 9 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 5 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการเงินและบัญชี.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

10 ส.ค. 2561 12:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 5 วัน

รับสมัครงาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(รพ.เกาะสมุย)

10 ส.ค. 2561 11:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 8 วัน

รับสมัครงาน นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ

10 ส.ค. 2561 11:30 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(รพ.อุตรดิตถ์)

10 ส.ค. 2561 11:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 5 วัน

รับสมัครงาน นิติกรปฏิบัติการ

10 ส.ค. 2561 11:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน ผู้ชำนาญการด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน

10 ส.ค. 2561 11:00 | อัตราเงินเดือน 40,000 - 16,500

กรมท่าอากาศยาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>>


jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap