• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน

งานราชการ

รับสมัครงาน นักวิชาการพัสดุ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

8 นาทีที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการเงินเเละบัญชี(หน่วยบริหารจัดการการวิจัย

วันศุกร์ เวลา 17:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 21 วัน

รับสมัครงาน พนักงานพัสดุ

วันศุกร์ เวลา 17:30 | อัตราเงินเดือน 11,500 | วุฒิ: ปวส.

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 22 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการสารสนเทศ

วันศุกร์ เวลา 17:00

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 24 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วันศุกร์ เวลา 17:00 | อัตราเงินเดือน 15,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 18 วัน

รับสมัครงาน นักจัดการงานทั่วไป

วันศุกร์ เวลา 12:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

รับสมัครงาน พนักงานผังเมือง

วันศุกร์ เวลา 11:30 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 9 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วันพฤหัสบดี เวลา 10:30 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 15 วัน

รับสมัครงาน นายช่างเทคนิค

11 ก.ค. 2561 23:30 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 15 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

11 ก.ค. 2561 17:00

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 24 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

11 ก.ค. 2561 17:00

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 24 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

11 ก.ค. 2561 17:00

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 24 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

11 ก.ค. 2561 16:30| วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 24 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

11 ก.ค. 2561 16:30| วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 24 วัน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

11 ก.ค. 2561 14:00 | อัตราเงินเดือน 50,000 | วุฒิ: ปริญญาโท

กรมอนามัย เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 30 วัน

รับสมัครงาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

11 ก.ค. 2561 12:00| วุฒิ: ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดสอบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 0 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 7 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ

11 ก.ค. 2561 10:00 | อัตราเงินเดือน 11,280 | วุฒิ: ปวช.

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 8 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานแรงงาน

11 ก.ค. 2561 10:00 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 8 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

11 ก.ค. 2561 09:30 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 7 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

10 ก.ค. 2561 16:30 | อัตราเงินเดือน 11,280 | วุฒิ: ปวช.

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 7 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการศึกษา

10 ก.ค. 2561 14:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 3 วัน

รับสมัครงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

10 ก.ค. 2561 12:00 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 22 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

10 ก.ค. 2561 12:00 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมการข้าว เปิดสอบงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 31 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานแรงงาน

10 ก.ค. 2561 11:30 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 16,500 | วุฒิ: ปวส.

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 4 วัน

รับสมัครงาน ผู้ช่วยสอนและวิจัย

10 ก.ค. 2561 10:00 | อัตราเงินเดือน 21,800 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 9 วัน

เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>>


jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap