• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู

งานราชการ

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ

วันพุธ เวลา 15:01 | อัตราเงินเดือน 11,280 | วุฒิ: ปวช.

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธรุการ

วันพุธ เวลา 10:30 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมเจ้าท่า เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

วันอังคาร เวลา 17:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน พนักงานประจำสำนักงาน

วันอังคาร เวลา 16:30 | อัตราเงินเดือน 10,430 | วุฒิ: ปวช.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน พนักงานการเงินและบัญชี

วันอังคาร เวลา 16:30 | อัตราเงินเดือน 11,280 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน นักบัญชี

วันอังคาร เวลา 16:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วันอังคาร เวลา 16:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประมวลผลคอมพิวเตอร์

วันอังคาร เวลา 16:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการ

วันอังคาร เวลา 15:30 | อัตราเงินเดือน 10,430 - 11,280

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 4 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการพัสดุ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันอังคาร เวลา 14:30 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 11,280 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

วันอังคาร เวลา 14:30

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 14 วัน

รับสมัครงาน ช่างเทคนิค

วันอังคาร เวลา 14:00 | อัตราเงินเดือน 12,590 - 11,280 | วุฒิ: ปวส.

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 14 วัน

รับสมัครงาน ช่างไม้

วันอังคาร เวลา 12:30 | อัตราเงินเดือน 11,280 - 11,280 | วุฒิ: ปวช.

กองทัพอากาศ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 44 วัน

รับสมัครงาน จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนันสนุนงานด้านการจัดเตรียมเอกสารในการประชุม

วันอังคาร เวลา 11:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 11,280 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

วันอังคาร เวลา 10:00 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 11,280 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 21 วัน

รับสมัครงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

วันอังคาร เวลา 10:00 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 11,280 | วุฒิ: ปวส.

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 21 วัน

รับสมัครงาน นายช่างเครื่องกล

09 ส.ค. 2562 17:30 | อัตราเงินเดือน 11,280 - 11,280 | วุฒิ: มัธยมศึกษา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

09 ส.ค. 2562 17:30 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 11,280 | วุฒิ: ปวส.

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน กะลาสี

09 ส.ค. 2562 17:30 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 11,280 | วุฒิ: ปวส.

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 24 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน นักจัดการงานทั่วไป

09 ส.ค. 2562 17:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 11,280 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน นายสัตวแพทย์

09 ส.ค. 2562 17:00 | อัตราเงินเดือน 23,430 - 11,280 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

09 ส.ค. 2562 10:00 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 11,280 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 6 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 18 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ(ด้านเหมืองแร่)

09 ส.ค. 2562 10:00 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 11,280 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 18 วัน

รับสมัครงาน วิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ

09 ส.ค. 2562 10:00 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 11,280 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 4 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

08 ส.ค. 2562 17:01 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 11,280 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>>
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap